När muren föll 1989 trodde många att den liberala demokratin slutligen hade segrat. Så var det inte. I stället ser vi nu en demokratisk tillbakagång i många länder. Professor Staffan I. Lindberg har dåliga nyheter.

Ni har lagt fram världens första studie om ”autokratisering”. Vad innebär det?

– Enkelt uttryckt: motsatsen till demokratisering. Det är ett ganska nytt spegelbegrepp som beskriver en process där länder blir mindre demokratiska och mer auktoritära.

Kan du ge några exempel på vilka länder det gäller?

– I vår studie ringar vi in 22 länder där det finns tendenser till försämrad demokrati, bland andra Brasilien, USA, Indien, Ungern, Tjeckien, Polen, Turkiet, Bulgarien … Oroande är att flera av dessa länder är ”viktiga spelare”, stora länder med stora befolkningar, som riskerar att dra med sig mindre stater i avdemokratiseringen.

Vad är det som mäts i studien?

– Allt från yttrandefrihet och val, till det juridiska systemets oberoende och mediers frihet. Vi har skapat världens största forskningsdatabas över demokratisk utveckling. Den innehåller 450 indikatorer på demokrati och ett 50-tal index.

Är det rörelser mot höger- eller vänsterdiktaturer ni ser?

– Både och. Ofta är det oklart. Det finns i flera länder nationalistiska och religiösa inslag som är svåra att placera in på höger/vänster-skalan.

Hur går en autokratiseringsprocess till, går det att säga något generellt?

– Ja, faktiskt, trots att förhållandena skiljer sig åt mellan olika länder. Först tar man över medierna, eller underminerar dem. Sedan identifierar man en minoritet som man kan skylla landets problem på och därigenom skapa rädsla och ett nytt samtalsklimat. Därefter ger man sig på rättsstaten.

Följer dagens utveckling alltså ett känt mönster?

– Nja, det unika med dagens situation är att utvecklingen sker gradvis och diskret. Tidigare har vi sett att demokratier har krossats av militärkupper och liknande, men nu är det folkvalda politiker som monterar ner det demokratiska styret.

Men dessa politiker är ju just folkvalda?!

– Jo, men man ska komma ihåg att alla väljare inte är för demokrati.

Hur många demokratier finns det?

– Vi mäter 181 stater och år 2018 var det 99 av dem som kunde betraktas som demokratiska.

Och i 22 av dessa är demokratin alltså i fara. Det här är ju förskräckliga nyheter. Har studien fått stort genomslag?

– Mer utomlands än i Sverige, faktiskt. I USA har det skrivits om den i stora tidningar och till och med refererats till den i stora talk shows.

Men nu är du i alla fall med i Tidningen Vi.

– Ja, alltid något.