Om juristen och polischefen Carin Götblad får bestämma borde vi alla plocka fram det som är eljest inom oss.

Ett ord utan skarpa kanter, sex bokstäver som rymmer ett nyfiket men vänligt frågande. Så vill regionpolischef Carin Götblad beskriva eljest, ett fornsvenskt ord som hon menar fått en renässans.

– Gamla ord är inte bara vackra utan har djupa rötter, kopplingar till människans existens och går inte alltid att ersätta med nya. Ord som udda eller annorlunda fångar helt enkelt inte hela betydelsen.

I Västerbotten har eljest behållit sin starka ställning, inte minst tack vare författaren Torgny Lindgren, som så mästerligt beskriver utkantsexistenser att man inte kan annat än att tycka om dem. Carin Götblad har plöjt de svenska klassikerna och psalmerna, nu försöker hon hinna med yngre författare. Kultur har en mycket viktig roll, menar hon som ibland föreläser för chefer i andra yrkesgrupper.

– Alla vinner på att utbyta tankar, nästan varje problem i vårt samhälle har flera perspektiv. Då är personer med annorlunda erfarenheter ofta en tillgång.

Människor med andra erfarenheter berikar!

I 30 år har denna jurist och före detta förskollärare arbetat som hög polischef: med våld i nära relationer, jakten på Anna Lindhs mördare, men också med införandet av sammanträdesfria veckor och tjänstgöring som ”vanlig” polis som viktiga och välkomna avbrott i cheferiet.

Carin Götblad har invigningstalat på Pride, fått utmärkelser som Årets chef och Årets eldsjäl. Ju mer fyrkantigt ett samhälle blir, desto mer behövs personer som är eljest menar hon.

– Människor med andra erfarenheter och andra egenskaper än de som är norm berikar! Under senare år har sådana personer dessvärre fått det svårare.

I de så kallade kompetensprofiler som företag och myndigheter utformar ryms inte alltid de sköra eller lite försiktiga.

– Vi behöver ett klimat där de många perspektiven ryms, de som appellerar till eftertanke, de mer känsliga nyanserna. Eljestpersoner är inte sällan bra på sånt! Dessutom stärker de ofta en arbetsgrupp och motverkar cynism. Men så kallad social kompetens, högt självförtroende och förmåga att ta mycket plats är det som belönas överallt i dag.

Hon säger sig möta god förståelse för den som är eljest inom sitt yrke. Polisverksamhet är att jobba med livets realiteter, det skapar i allmänhet medarbetare med djup förståelse för människors olikheter.

– Jag vill ha sådana människor i myndighetsvärlden. För mig har innebörden av ordet eljest en positiv grundklang. (Även juristen i henne använder ordet eljest, men då i betydelsen ”av andra skäl, i övrigt”, men det får av utrymmesskäl bli en parentes i denna berättelse.)

Kan ett hus vara eljest?
– Absolut! Eljest omfattar mycket av det som väcker ens nyfikenhet.

Den något märkliga frågan uppkom efter att ha följt Carin Götblad på sociala medier. Hon och sambon gör ofta tillfälliga stopp vid fallfärdiga hus under långa cykelturer kring Stockholm och Visby. Det inte alltid perfekt vinkelräta ligger henne varmt om hjärtat – det verkar gälla såväl hus, djur som människor.

– Ja, jag känner en stor ömhet och stor igenkänning.

Räknar hon sig själv till dem som är eljest? Nej, det vore förmätet förklarar hon, men menar att hon har erfarenheter som de myndigheter där hon arbetat har haft stor nytta av. Och hon försöker uppmuntra medarbetare och ungdomar hon möter att inte skämmas för det som är eljest.

– Tvärtom! Lyft fram det, var inte rädd. Använd de egenskaper och insikter som kanske bara du har, gör anspråk på att du har något att bidra med!