Elaf Ali bröt sig fri från hedersförtryck

  • 20 mar 2021
  • 5 min

// Foto: Hugo Thambert

Elaf Ali bröt sig fri från hedersförtryck
Kristina Lindh

// Foto: Hugo Thambert

Lyssna på artikeln

Hylla din egen familj, tala illa om andras. Elaf Ali debuterar med en bok om hedersförtryckets konsekvenser och om en värld fixerad av det goda ryktet.

Fläcken i trosorna förändrar allt. Elaf Ali är tio år och har just fått sin första mens. Från och med nu får hon inte röra sig fritt eller ha de kläder hon önskar. Att umgås med pojkar är otänkbart. Föräldrarna, som flytt med barnen från Irak till Sverige, styr henne obönhörligt mot det enda tänkbara målet för en flicka: Att bli gift. Vilket kräver ett klanderfritt rykte.

Dagen då allt började ligger 23 år tillbaka. Elaf Ali är numera utbildad journalist med jobb från teve och radio i bagaget. Gift är hon inte. Istället har hon sakta men säkert brutit sig loss från den förutbestämda vägen.

Elaf Ali delar öde och historia med många unga kvinnor som växt upp med hedersnormer. Det som gör henne unik är att hon är den första kvinnan i Sverige som öppet berättar om familjens hedersförtryck i bokform. Vem har sagt något om kärlek? heter den.

– Jag är så trött på att leva i en lögn. I och med den här boken har jag inte längre några hedersregler att upprätthålla. Det är det största misstag man kan göra, att gå ut offentligt och berätta hur man har det.

Helt ensam är hon inte i uppbrottet. Medföljare är hennes pappa, om än med viss eftersläpning. Boken visar hur hans syn på hedersnormer förändras och hur han mer och mer inser att flickor och kvinnor förtrycks. Delar av boken består av intervjuer som Elaf Ali gjort med sin pappa. Hon återger en replikväxling där han säger att han kan tänka sig att döda henne om hon fläckar familjens heder.

Vad fick din pappa att ändra sig?

– Att han i grunden är en öppen person. Att vi barn kom till Sverige som små, för oss var det svenska samhället och synsättet självklart. Att vi växte upp i ett område där de flesta hade svensk bakgrund. Pappa insåg med tiden att det som gäller i Irak inte funkar här.

Elaf Ali är kritisk till den svenska debatten om hedersförtryck. Det är för stort fokus på islam och på slöjan, menar hon. Själv hade hon aldrig slöja men var utsatt hela sin uppväxt. Elaf Ali vill visa att hedersnormer finns runt om i världen. I boken skriver hon om syrianska och hinduiska vänner som också är drabbade.

Hon säger att hon har ångest inför boksläppet; risken är att hon döms även av den sekulariserade offentligheten, menar hon. Den som likställer kritik av hedersnormer med rasism.

– Vi lever i en tid som är politiskt korrekt. Jag är rädd att andra vill canclaFotnot: Talspråklig form av engelskans ”cancel”. Innebär att personer avbokas eller utestängs på grund av sina åsikter eller sitt beteende. mig bara för att jag berättar om mitt liv.

Kan du med en mening beskriva hur det är att leva under hedersförtryck?

– Det är ett liv där alla dina vardagsval görs av andra för att de anses veta vad som är bäst för dig, och för att du då har större chans att bli den kvinna som en man vill ha till fru.

Hur kan man bryta med hedersnormer?

– Genom att sprida ut placeringen av nyanlända och vara tydlig med vad som gäller i Sverige. Genom att prata om hedersförtrycket. På individnivå är det svårt, det innebär att du indirekt pekar ut dina föräldrar som förövare. Men samhället kan hjälpa. Sverige är wokeFotnot: Medvetenhet om social och kulturell rättvisa i många sammanhang men hedersförtrycket vågar man fortfarande inte riktigt beröra.

Fler utvalda artiklar