Kontorslandskap sänker produktiviteten och påverkar hälsan menligt, ändå blir de allt vanligare. Men vad är det som stör i öppna landskap? John Marsh har kollat.

Hur påverkar kontorslandskap en medarbetare?
– Jag har i min forskning specifikt undersökt ljudaspekten och kan konstatera att kontorslandskap har negativ påverkan på såväl produktivitet som hälsa. En stor självskattningsstudie har visat att produktiviteten går ner med upp till 66 procent i landskap, på grund av att man blir avbruten av kontorsljud.

Och hur påverkas hälsan?
– Ljudmiljön kan bland annat ge upphov till högre blodtryck, ökad hjärtfrekvens och ökat påslag av stresshormoner. Det förekommer också att medarbetare som jobbar i landskap känner sig vagt dåliga, utan att förstå orsaken. Det ska dock betonas att reaktionerna, både vad gäller produktivitet och hälsa, är högst individuella.

Vad är det som stör?
– Framför allt samtal som pågår i bakgrunden. Men just den störningen uppkommer bara om vi förstår/hör vad som sägs. Vi har gjort försök med obegripliga samtal, och då påverkas koncentrationen inte. Att överhöra telefonsamtal är extra störande eftersom vi bara uppfattar halva konversationen. Hjärnan blir då nyfiken, försöker ”fylla i” de repliker som inte hörs, och då tappar medarbetaren fokus. Samtal med högtalartelefon – då båda parter hörs – stör konstigt nog mindre. Det blir mer ljud, men mindre störning.

Varför påverkas vi?
– Rent evolutionärt är vi programmerade att reagera på plötsliga ljud, till exempel en ringsignal. Och det tar en stund innan vi åter hittar tråden efter ett sådant avbrott. I ett ”halvt” telefonsamtal blir det också oväntat när den person man hör tystnar eller börjar prata igen. Varje plötslig och oväntad förändring i ljudmiljön drar direkt till sig vår uppmärksamhet.
Om kontorslandskap är så dåliga, varför blir de då allt vanligare?
– Intressant fråga. Min gissning är att det är ekonomin som styr. Det är billigare med landskap jämfört med om alla ska ha eget rum. Fler får plats. Och det är lättare att möblera om och göra andra förändringar.

Om man ändå måste ha landskap, hur kan arbetsmiljön förbättras?
– Det går förstås att arbeta med ljuddämpande material för att ta bort hårda ytor – glas, betong etcetera – som reflekterar ljud. Det finns även apparater som alstrar ett slags brus som neutraliserar samtalsljuden. Men min rekommendation är att inrätta så kallade aktivitetsbaserade kontor som har tysta zoner dit du kan gå om du behöver koncentrera dig. 

Månadens expert

John Marsh är seniorforskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.