Många fixar kroppen med pulver och piller

  • 26 jan 2022
  • 4 min

// Foto: Graham Mansfield

Många fixar kroppen med pulver och piller
Tomas Dur Fläckman

// Foto: Graham Mansfield

Lyssna på artikeln

Var åttonde ung i Sverige använder olika preparat för att förändra kroppen, visar en ny studie. Resultatet förvånar forskarna.

Det är inte nog med botox och brasilianska rumplyft; en ny studie visar att var åttonde svensk person i åldrarna 16–24 år använder eller har använt olika preparat för att förändra och förbättra kroppen.

I enkätstudien deltog 2 101 unga vuxna av alla sorter, vilket gör den unik.

– Tidigare forskning i det här ämnet har främst inriktat sig på idrottsutövare och deras eventuella bruk av illegala substanser, som anabola steroider. Nu har vi tagit ett större, samhälleligt grepp, frågat ett representativt urval av befolkningen i åldersgruppen och även tagit med legala substanser, säger Göran Svedsäter, som gjort studien tillsammans med kollegor i Gävle och Malmö.

Att så många som 12 procent uppger att de tar preparat som är antingen ­prestationshöjande/muskelbyggande eller till för att förändra kroppens utseende förvånade forskarna.

– Att vi sedan något decennium lever i en fitnesskultur visste vi ju, kroppsidealet är det slanka och 70 procent av deltagarna i studien säger att det är viktigt att vara vältränad. Men när vi nu får veta att användningen av olika preparat är så utbredd måste vi börja tala om en ”ändringskultur”. En mer accepterande syn på kroppen vore förstås att föredra.

Frågorna som ställdes gällde alltså inte enbart dopningspreparat utan även lagliga substanser. Samlingsnamnet för alla dessa, lagliga och illegala, är PIES (Performance and Image Enhancing Substances) som även kan vara sådant som proteinpulver och andra kosttillskott. Det gemensamma är att man tar preparaten för att förändra sitt utseende och/eller förbättra sina kroppsliga prestationer.

Det är fler män än kvinnor som använder PIES och den sociala kontexten är avgörande för om en person blir brukare av preparaten eller inte:

– Det är tydligt att det sociala spelar stor roll, och även hur man ser på sin kropp. Om man har vänner som använder de här preparaten så ökar oddsen för användning åtta-nio gånger, säger Göran Svedsäter.

I studien fanns även frågor om självbild och upplevelsen av hur andra ser på ens kropp.

– Studien visar att 83 procent av kvinnorna anser att någon del av deras kropp inte är tillräckligt attraktiv, och 21 procent uppger att deras sociala liv påverkas till följd av att de är missnöjda med sin kropps utseende. Det här är förstås bekymmersamt.

Forskarna vill nu att studien ska användas till förebyggande insatser och att resultaten följs upp genom fler studier som bland annat ska sätta fokus på varför så många väljer att använda PIES.

– Det är 140 000–150 000 unga vi talar om, säger Göran Svedsäter.

Fler utvalda artiklar