När språket drar åt höger

  • 9 jan 2023
  • 4 min

// Foto: Jonathan Ernst/TT

När språket drar åt höger
Tomas Dur Fläckman

// Foto: Jonathan Ernst/TT

Lyssna på artikeln

Högerextrema sajter radikaliserar nya medlemmar genom språket. Det visar ny forskning som gått igenom 20 års diskussioner på ett nazistforum.

Våld och terrordåd med höger­extrema förtecken har ökat kraftigt i västvärlden under de senaste åren. Orsakerna är flera, men att olika internet­forum bidrar till att människor (mest män) radikaliseras är belagt. Men hur ser själva radikaliseringsprocessen ut? Det har forskare vid Göteborgs universitet undersökt i en studie där man analyserat 20 års diskussioner på nätforumet Stormfront, som samlar vit makt-anhängare och nazisympatisörer. Det visar sig att språket är en faktor som bidrar till att nya medlemmar successivt socialiseras in i alltmer extrema åsikter.

Hur gick undersökningen till?

– Insamlingen av data har vi gjort genom att vi synkroniserat ett antal web crawlers som har gått igenom hela forumet och laddat ner det till en lokal databas, något som tog några veckor. Denna data har vi sedan analyserat; det handlar om 10 172 069 inlägg och 354 574 användare, varav 99 988 har skrivit minst ett inlägg, säger Anton Törnberg, som varit med om att göra studien.

Varför valde ni att titta på just Stormfront?

– Det är ett av de mest etablerade forumen för vit makt-rörelsen, internationellt sätt. Under de senaste decennierna har flera högerextrema terrorister varit medlemmar, däribland Breivik. Sedan är Stormfront ju ett typexempel på vad som ibland kallas för ekokammare för den högerradikala rörelsen.
(Ekokammare, efter engelskans echo chamber, är miljöer på nätet där medlemmarnas världsbild sällan ifrågasätts. I stället befästs och förstärks redan intagna ståndpunkter.)

– Forumet fungerar också som ett skyddat rum för olika emotionella ­processer där användarna stödjer varandra för att hantera händelser som de upplever som traumatiska, som valet av den första svarta presidenten i USA. Helt enkelt som en slags gruppterapi eller samtalsterapi för högerextrema.

Vilka förändringar i språket har ni sett?

– Vi ser till exempel en förskjutning där nya på forumet i början pratar om ”svarta” medan det senare byts ut mot ”judar”. Stormfront är ett nazistiskt vit makt-forum och det kan ses som en slags socialiseringsprocess där man successivt ändrar vem som ska ses som fienden.

Andra exempel är att ”jag” och ”mig” byts ut mot ”vi” och ”oss” och ”regering” ersätts av ”zog”, det vill säga föreställningen om en judisk konspiration i syfte att skapa herravälde.

Hur snabbt sker anpassningen?

– Det beror lite på hur man räknar på det, och vad man menar med förhärskande språkbruk. Grovt talat så ser vi en snabb språklig konvergens där användare efter bara cirka 20 inlägg ligger mycket nära den generella diskursen på forumet.

Fler utvalda artiklar