Vi söker en svensk film. Du får sex ledtrådar för att lista ut svaret. Läs instruktionerna här nedan och sedan är det bara att sätta igång och spela. Hur många poäng får du?

Så här spelar du:

  1. Du har åtta svarsalternativ, men kan bara gissa en gång.

  2. Om du inte vet, tryck på knappen Nästa ledtråd för att gå vidare.

  3. När du tror att du vet, tryck på personen du tror vi söker.

  4. Efter quizet hittar du en intervju, eller en artikel om personen vi söker, som du kan läsa eller lyssna på.


För att se det här innehållet behöver du godkänna cookies för inbäddningar. Du kan ändra dina inställningar här.


Missade du förra veckans quiz?