Så ska en digital spåkula hjälpa ekosystem

  • 16 feb 2021
  • 3 min

// Foto: Sierra Narvaeth

Så ska en digital spåkula hjälpa ekosystem
Maja Kullered

// Foto: Sierra Narvaeth

Lyssna på artikeln

Ett nytt, svenskt datorprogram kan i förväg se om en art riskerar att bli utrotningshotad. På så sätt skapas möjligheter att agera för att förhindra det.

Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning. Den biologiska mångfalden är i kris.

– Jag som är i det här forskningsområdet har själv blivit chockad över hur snabbt situationen förvärras, säger Tobias Andermann.

I sin doktorsavhandling presenterar han ett nytt datorprogram som han hoppas ska komma till användning för just bevarandet av den biologiska mångfalden. Programmet kan nämligen förutse framtiden för olika arter och ekosystem. Syftet är att i tid kunna upptäcka vilka arter som riskerar att bli hotade – att kunna se och agera innan det faktiskt kommer till den punkten. Många arter är bortom räddning för att vi låtit läget försämras under för lång tid, menar Tobias Andermann.

Arters utdöenderisk klassificeras av Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Systemet kallas rödlistning och innehåller kategorier som livskraftig, sårbar och akut hotad. Det är den listan, rödlistan, som datorprogrammet är baserat på. Men poängen är att det även använder sig av annan data för att ta fram sina värden, som generationslängd och statistiska trender. På så sätt kan forskare, biologer och naturvårdare till exempel studera vad som kommer att ha skett i ett visst ekosystem om 20 år.

Programmets styrka är främst att det använder just den historiska datan, tycker Tobias Andermann.

– Till exempel blev jag kontaktad för att ta fram en lista som rankar de mest hotade fågelarterna. Sådant kan man snabbt få fram genom programmet, medan rödlistan bara visar vilka arter som är i kategorin ”akut hotad”. Programmet tar hänsyn till att det finns vissa arter som har negativa trender, och sannolikt kommer att utrotas snabbare, eftersom det som orsakar trenden antagligen fortfarande är aktivt. Gamar är ett exempel.

Idén till programmet föddes när Tobias Andermann använde sig av den här typen av data i en annan studie. Datan finns tillgänglig för alla, men Tobias Andermann hittade ett sätt att ladda ner den automatiskt och insåg att det fanns behov av ett verktyg.

– Jag fick höra att många kollegor var intresserade. Det behövdes ett enkelt program så att man inte behöver läsa igenom alla dokument med statistik.

Tobias Andermann hoppas att programmet ska vara användbart för att se den framtida utvecklingen i ett visst område och belysa arter som behöver specifika bevarande åtgärder.

– Jag tycker det är fint att se att vi människor bryr oss om att bevara naturen. Det är faktiskt en väldigt fin kvalitet hos oss som art.

Fler utvalda artiklar