Varför ritar vi hjärtan som vi gör?

  • 6 apr 2021
  • 4 min

// Foto: Jesse Orrico

Varför ritar vi hjärtan som vi gör?
Maja Kullered

// Foto: Jesse Orrico

Lyssna på artikeln

De stora mysterierna lär vi aldrig få svar på – därför ger vi oss i kast med de små. I en serie artiklar reder vi ut små märkligheter som vi har omkring oss och som vi vanligtvis inte tänker på. Vi börjar med symbolen för ”hjärta” – varför ser den ut som den gör?

Alla som tagit en biologikurs vet hur skräckinjagande det mänskliga hjärtat kan vara. Inte bara för att det är ett slemmigt organ, utan även när det gäller att förstå hur det fungerar.

Det är kanske inte så konstigt att vi har en mycket enklare symbol för hjärtat.
Symbolen har en lång och ganska krånglig historia. Hjärtformen dök visserligen upp tidigt, men då stod den för något helt annat.

Det har hittats reliker från 3 000 år före Kristus med vad som liknar hjärtsymbolen, men då symboliserade den ett fikonlöv.
Även på medeltiden och antiken kopplades symbolen till löv och stod för grönska i olika former.

Man har även funnit hjärtsymbolen ingraverad på silvermynt från 400–500 före Kristus, i den forntida staden Cyrene i nuvarande Libyen. Här rörde det sig varken om löv eller kärlek.

Den numera utdöda växten Silphium hade frön som såg ut som hjärtan, och det var dessa som avbildades på mynten. Växten tros ha haft många medicinska fördelar och under antiken användes fröna som preventivmedel.

Bild ur den franska handskriften ”Roman de la poire” från omkring år 1250

Hjärtats första symbol är kanske ännu mindre likt det. I den franska handskriften Roman de la poire från omkring år 1250 kan man se hur en man knäböjer inför sin älskade och erbjuder henne sitt hjärta – i form av en grankotte. Dessutom håller mannen kotten åt ”fel” håll, med spetsen uppåt. Det var nämligen så hjärtan brukade skildras i anatomiska redogörelser på den tiden.

Efter detta utvecklades kotten mer och mer mot vår symbol för hjärtat. Inbuktningen tillkom, och på 1400-talet vändes den åt rätt håll.

På tidigt 1500-tal kom den moderna kortleken, och kortspelens stora popularitet innebar att hjärtsymbolen etablerades. Den blev också vanlig i religiösa målningar. När mer korrekta anatomiska ritningar av hjärtat började dyka upp hade symbolen redan slagit rot.

Nu är det nästan omöjligt att föreställa sig att något annat skulle symbolisera hjärtat. Hur som helst är det ganska skönt att ikonen är så enkel och inte innehåller vare sig aortan eller hålvenen. Allt ifrån telefonklottrare till baristor hade haft det kämpigt annars.

Status: Mysteriet tillfredsställande löst.


Har du något vardagsmysterium som du funderat över? Berätta! Kanske kan vi kan lösa det tillsammans.

Fler utvalda artiklar