Rödbetor mot myggfaran? Svenska forskare är något på spåret.

Myggen har kallats världens farligaste djur.

Varje år smittas omkring 200 miljoner människor i världen av myggburna sjukdomar; drygt 700 000 av dem dör, enligt WHO. Och antalet kan öka. Klimatförändringarna gör att myggburna sjukdomar sprids till tidigare förskonade områden. Nu har forskare kommit på ett sätt att bygga enkla, billiga myggfällor för att hindra smittspridningen. Betet är – rödbetssaft.

Doftämnet geosmin har en speciell effekt på myggor, något som skulle kunna användas i kampen mot myggburna sjukdomar. Ämnet finns i naturen, men är extremt dyrt att framställa syntetiskt. Vi pratar en miljon kronor per gram.

Alltså är syntetiskt geosmin inget alternativ i de företrädesvis fattiga områden där mygg sprider farliga sjukdomar som malaria, gula febern och denguefeber.

Men ett team av svenska och amerikanska forskare har upptäckt att geosmin finns naturligt i saften från rödbetsskal. Det kan bli nyckeln till ett billigt, naturligt och miljömässigt hållbart sätt att bekämpa myggor.

Men vänta nu – vad är geosmin? – En liten molekyl, ett doftämne som finns överallt, ett av de vanligaste i världen, faktiskt. Föreställ dig hur det luktar när det regnar på jord – det är geosmin, säger Marcus Stensmyr som leder en ”doftgrupp” vid Lunds universitet och har deltagit i arbetet med den nya metoden.Och hur kommer det in i bilden?– Geosmindoft är oemotståndlig för myggor – men bara för honorna! En fälla som preparerats med geosmin, som vi utvinner ut rödbetsskal, lockar befruktade mygghonor. De tror att fällan är en utmärkt miljö för avkomman och lägger sina ägg, som fastnar i ett fuktigt papper. Sedan är det bara bara att elda upp pappret eller spola ner det. På så sätt förhindras myggen att föröka sig, säger Marcus Stensmyr.Vad är fördelen med metoden?– Den är enkel, billig och påverkar inte andra insekter. Rödbetor kan man odla nästan var som helst. Till fällorna behövs bara en plastburk, eller en avskuren läskflaska, tejp och papper. Just att det är billigt är avgörande, eftersom myggburna sjukdomar är vanligast i fattiga delar av världen, där människorna inte ens har råd med vanliga myggmedel.Och själva betet?– Man lägger rödbetsskal i lite vatten och låter det dra i ett dygn, så att geosminet frigörs.Låter fantastiskt. Då är det väl bara att sätta igång, i stor skala?
– Nja, vi behöver göra fler försök och förfina metoden. I Brasilien har den fungerat bra, men när vi gjorde tester i Afrika visade det sig att rödbetssaften snabbt fermenterade och blev till något slags öl. Men vår upptäckt kommer, när den är färdigutvecklad, att kunna hjälpa många.

Månadens expert

Marcus Stensmyr är lektor vid biologiska institutionen vid Lunds universitet. Han leder en ”doftgrupp” inom enheten funktionell zoologi som undersöker doftsinnets funktion och försöker förstå hur luktsinnet har evolverat och hur det är anpassat till ekologin. En artikel om de nya myggfällorna finns i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.