Glöm det där med harmoni. Även våra förfäder utrotade djurarter – för miljontals år sedan.

Larmen om att djurarter i en fasansfull takt försvinner från jordens yta duggar tätt. Vi talar om en biologisk mångfaldskris.
Ofta anförs den moderna människans livsstil, med påföljande klimatpåverkan, som boven i dramat. Och så är det ju.
Men att människan orsakar utrotning av däggdjur är inte något nytt fenomen, visar ny forskning; det vi nu ser är en massiv acceleration av något som började för miljontals år sedan.

I tidigare forskning har man kunnat visa att vår art, sapiens, i tiotusentals år utplånat arter genom jakt och övertagande av djurens habitat. Och i en ny studie framförs teorin att även människosläktets afrikanska förfäder konkurrerade ut stora däggdjur.

Tidigare har man trott att det huvudsakligen var klimatförändringar som orsakade utrotning av stora däggdjur i förhistorisk tid, men forskning som gjorts på fossiler landar i en teori om att det snarare var konkurrens om mat som gjorde att vissa arter dukade under.

– Med hjälp av fossiler och matematiska modeller kan vi se att en drastisk minskning av stora rovdjur i Afrika började för omkring fyra miljoner år sedan. Men klimatförändringarna var relativt små vid den tiden, säger Søren Faurby vid Göteborgs universitet, huvudförfattare till studien.

För fyra miljoner år sedan hände något annat – våra förfäder började använda en ny teknik för att skaffa mat: stöld. Man snodde helt enkelt nyligen dödade byten från andra rovdjur, vilka i förlängningen drabbades av svält och till sist utrotning.

– Det här kan vara förklaringen till att de flesta stora köttätare i Afrika med tiden har utvecklat metoder för att försvara sina rov. Leoparder, till exempel, tar upp sitt byte i ett träd, och lejon samarbetar för att försvara födan, berättar Søren Faurby.

Den moderna människan påverkar förstås naturen och djurlivet mer än vad som någonsin varit fallet.

– Detta betyder inte att vi tidigare levde i verklig harmoni med naturen, säger Søren Faurby, men det är först nu som vi kan förstå och ändra vårt beteende för att uppnå en hållbar framtid. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. 

Månadens expert

Søren Faurby är docent vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Den aktuella studien är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Schweiz och Storbritannien.