TBE dyrt för samhället

  • 20 apr 2022
  • 4 min

// Foto: TT

TBE dyrt för samhället
Tomas Dur Fläckman

// Foto: TT

Lyssna på artikeln

Fästingsjukdomen TBE är plågsam för den som drabbas och kostsam för samhället. Ändå är vaccination på de flesta håll inte subventionerad.

I fjol insjuknade 546 svenskar i den fästingsburna sjukdomen TBE (från engelskans tick-borne encephalitis). Det är den högsta siffran som uppmätts. En ny studie visar att samhällets kostnader för vård i samband med TBE uppgår till cirka 750 000 kronor per patient. Det är långt mer än vad man tidigare trott.

– Det är höga kostnader och då är det här ändå en relativt försiktig uppskattning. Man skulle även kunna lägga till kostnader för långtidssjukdom, lidande och indirekta effekter, som att arbetsgivare påverkas av sjukskrivningarna, säger Anders Boman, som är en av ­forskarna bakom en ny studie om samhällets kostnader i samband med TBE-vård.

I studien har forskarna hämtat in uppgifter för alla som varit i kontakt med sjukvården på grund av TBE i Sverige under åren 1998 till 2014. Därefter har de räknat på kostnaderna för sjukhus-­inläggningar, specialistvård och sjukskrivning – ett, tre och fem år efter att personerna insjuknade – och jämfört resultaten med en referensgrupp för att få fram hur mycket TBE kostar.

Sjukdomen ger hos många smittade bara lindriga symtom. Men hos andra har TBE betydligt svårare konsekvenser; den kan leda till allvarlig hjärninflammation med risk för kvarvarande symtom som försämrat minne, koncentration och initiativförmåga. Dödsfall förekommer, men är mycket ovanliga.

TBE sprids nu geografiskt i Sverige i takt med att fästingar dyker upp på nya håll i landet. Men fortfarande kommer 70–80 procent av fallen från Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kusttrakter.

TBE är en virussjukdom och går – i motsats till borrelia, även den fästingburen – inte att behandla. Däremot är det möjligt att vaccinera sig mot sjukdomen, men det ingår på de flesta håll inte i det allmänna vaccinationsprogrammet, och är alltså inte subventionerat. För att få ett grundskydd mot TBE krävs tre doser à 400–500 kronor. Därefter tillkommer påfyllnadsdoser vart tredje–femte år. Det kan bli rätt stora pengar för en friluftsintresserad familj.

Skulle det löna sig för regionerna att subventionera vaccinet?

– På flera håll i landet finns en diskussion om huruvida TBE-vaccin ska subventioneras. Då är det relevant att ta reda på samhällskostnaden för sjukdomen. Men risken för att drabbas av TBE varierar kraftigt mellan de olika regionerna och i frågan om eventuell subvention tar vi som forskare inte ställning. Vår studie ska ses som ett beslutsunderlag, säger Anders Boman.

Är du själv vaccinerad?

– Inte än, men båda mina medförfattare till studien är det. Vi kommer dock att vaccinera hela familjen inom kort.

Fler utvalda artiklar